Fakta och filosofi om Ashtanga Yoga

enligt Sri K. PATTABHI JOIS tradition
Yoga är en livsfilosofi som ger möjlighet att frambringa en strålande och vital kropp och själ. Om man praktiserar Ashtanga Yoga i dess rätta ordningsföljd kommer utövaren gradvis att sin fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet: det fysiska och psykologiska resp det andliga.

Genom att träna korrekt andning, Ujjayi Pranayama, rätt kroppsställningar, Asanas, och rätt fokuseringspunkter, Dristi, kan man lära sig att kontrollera sinnena och få en djupare förståelse för sig själv. Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet så leder den till en stabilitet i kropp och själ.

 

Ashtanga betyder åtta delar och dessa framställs av Patanjali som:

Yama - återhållsamhet/självbehärskning (icke-våld, sanning, ej stjäla mm)
Niyama - disciplin/iakttagande
Asana – kroppsställning, yogapositioner
Pranayama - kontroll av andningen, andningsövningar
Pratyahara – återhållsamhet, tillbakadragande av sinnena
Dharana - koncentration
Dhyana - meditation
Samadhi - djupgående meditation (hela personen blir tillfälligt upplöst)

 

De olika delarna bär upp varandra. Asana måste praktiseras för att man ska kunna utöva pranayama. Asana är dessutom en nyckel till utvecklandet av yama och niyama. När dessa fyra yttre delar är fast förankrade kommer de återstående fyra inre delarna att utvecklas naturligt med tiden. "Vinyasa" betyder att man synkroniserar andning med rörelse. Andningen är själva hjärtat av disciplinen och länkar samman de olika asana i en exakt ordningsföljd. När man synkroniserar rörelse med andning och tillämpar Mula Bandha och Uddiyana Bandha (kroppslås) produceras en stark och intensiv inre värme. Värmen renar kroppens muskler och organ, driver ut oönskade gifter och frigör dessutom välgörande hormoner och mineraler som ger näring åt kroppen när svetten masseras tillbaka in i huden. Andningen ser till att blodcirkulationen effektiviseras. Resultatet blir en lätt och smidig kropp.

Det finns tre serier i Ashtanga Yoga-systemet. Den första serien (yoga chikitsa) avgiftar och renar kroppen. Fortsättningsserien (nadi shodana) renar nervsystemet genom att öppna och rensa energikanalerna.

Den tredje, mest avancerade serien A, B, C & D (sthira bhaga) integrerar träningens kraft, behag och grace, vilket förutsätter en högre grad av flexibilitet och ödmjukhet. Varje nivå ska fullföljas innan man går vidare till nästa och den bestämda ordningsföljden av asanas ska följas noggrant. Varje ställning är en förberedelse för nästa och bygger upp den styrka och balans som behövs för att gå vidare.

Andningen

Vikten av ett jämnt flöde av djupa andetag kan inte nog betonas i Ashtanga Yoga-systemet. När andningen föder rörelsen och rörelsen föder positionen blir varje rörelse mjuk, exakt och fullständigt lugn, stilla och i balans (enligt Sri T. Krishnamacharya och Sri K. Pattabhi Jois lära). "Andning är Liv” - det är vår mest grundläggande livsnödvändiga handling, vars väsen är av gudomligt slag och innehåller en gudomlig kärna där utandningen kan ses som en rörelse mot Gud och inandningen hämtar sin inspiration från Gud (inspiration=inandning).

Träningen

Det sägs att utan ansträngning når man inga positiva resultat; övning ger färdighet. Styrka, uthållighet och svett utgör unika aspekter av denna traditionella yogaform vilket kan tyckas vara motsatsen till den västerländska bilden av yoga. Denna krävande träning förutsätter avsevärd ansträngning och renande av nervsystemet. Sinnet blir då lugnt, öppet, klart och exakt.

Vänligen observera hur viktigt det är att lära sig Ashtanga yoga-metoden av en traditionellt skolad lärare. Bara en kvalificerad lärare kan ge den nödvändiga vägledning som krävs för att garantera en säker utveckling, utan att man skadar vare sig kropp eller själ.

 

Att tänka på före yogan:

Använd bekväma kläder, var barfota och ta av tyngre eller åtsittande smycken.

Ät helst inte något stort mål mat närmare än 2-3 timmar före yogapasset. Om du är mycket hungrig kan du äta lite frukt.

Drick helst inte mer än ett litet glas vatten en halvtimme före yogapasset. För bästa effekt rekommenderas att du gör din yoga direkt på morgonen på fastande mage och med ett "tomt" sinne. Drick inte vatten under yogapasset.

Utför aldrig yoga under påverkan av alkohol eller andra droger.

Om du tar någon form av mediciner, konsultera då gärna med din läkare om kombinationen medicinering/yoga är lämplig.

Vid menstruation bör man inte göra yoga under första och andra dagen (eller i alla fall ta det mycket lugnt). Undvik skulderstående och huvudstående under de tre första dagarna.

Att tänka på efter yogan:

Avsluta alltid med savasana (att ligga på rygg i avslappning) är mycket viktigt. Vila minst tio minuter i total avslappning med vanlig andning.

Ta med varma kläder eller en filt för att hålla värmen under avslappningen.

Vänta ca 45 minuter efter yogapasset med att äta eller dricka större mängder mat eller dryck.

Kom ihåg att det är din kropp och gör yogan i en takt som passar dig!

När du utför din yoga kommer du att möta glädje och välmående, men också motstånd och rädsla. Motstånd och rädsla kan ta sitt utryck i ren fysisk smärta. Försök att möta den med mod och var lyhörd på vad din kropp säger dig. Lyssna och känn din smärtgräns. Den vet bara du. Om du blir känslomässigt berörd under eller efter ett yogapass (sorg, irritation, glädje osv) välkomna känslorna! Om det känns för svårt kan du alltid prata om det med din yogalärare.

Underskatta inte kraften i Ashtanga yoga! Det är en självterapeutisk metod för personlig utveckling.

Inledningsmantra på Sanskrit:

OM
VANDE GURUNAM CARANARAVINDE
SANDARSITA SVATMA SUKHAVA BODHE
NIH SREYASE JANGALIKAYAMANE
SAMSARA HALAHALA MOHASANTYAI

ABAHU PURUSAKARAM
SANKHACAKRASI DHARINAM
SAHASRA SIRASAM SVETNAM
PRANAMAMI PATANJALIM

OM

Fri översättning:

Jag bugar mig inför Guruerna som ger oss gränslös lycka och avlägsnar villfarelsen, det gift som uppstår ur livets och dödens virvel. Jag respekterar djupt den upplysta Patanjali.
OM

Avslutningsmantra på Sanskrit:

OM
SVASTIPRAJABHAYAH PARIPKALAYANTAM NYAYENA MARGENA MAHIM MAHISAH
GOBRAHMANEBHYAH SUBHAMASTU NITYAM SMASTAH SUKHINOBHAVANTU
OM SHANT SHANTI SHANTI

Fri översättning:

Låt välfärden komma, låt själen och kroppen renas. Låt våra ledare regera rättvist och låt alltid fred och frihet råda. Låt lycka och godhet spridas över hela världen.

OM Frid, frid, frid.